Nippon Tea series : Pet Bottle

Adv : Beisia

Green tea & Apple juice : Pet Bottle

Adv : Beisia

Kenbisenka Tea series : Pet Bottle

Adv : Beisia

Jasmine Tea 500ml & 2L : Pet Bottle

Adv : Beisia

Lemon Tea & Peach Tea : Carton
Adv : Beisia